Доставка и зареждане на консумативи за принтери

Необходимост за всеки офис

Бизнесът е немислим без компютри,
 компютрите са немислими без принтери,
  принтерите са безполезни без консумативи,
   а консумативите рано или късно свършват.
    НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ ВАШИТЕ ПРИНТЕРИ ЖИВИ!

• Бързо и качествено зареждане на консумативи за принтери
• Доставка на нови мастила и касети – оригинални и заместители
• Рециклиране и профилактика на Вашите употребявани тонер касетиkonsumativi1