Изграждане на мрежи и системи за аварийна сигурност

Надеждна връзка – сплотен колектив

Увеличаването на броя на работните места,
навлизането на нови технологии,
нарастващата роля на компютрите,
както и световната мрежа – Internet изискват надежни връзки.
НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ!

• Високоскоростни офис и корпоративни мрежи, осигуряващи Ви надежност и бързина
• Конфигуриране и настройка на сървъри, рутери и компютърни станции
• Осигурена защита при нестабилно електрозахранване, предпазваща Вашия хардуер от повреди и предотвратяваща загуба на информация
network1