Общи условия

Моля прочетете внимателно тези условия преди използване на сайта.

 1. ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ
 2. On-line поръчка
 3. Потребител
 4. Регистрация и лични данни.
 5. Управление на бисквитки
 6. Създаване на поръчка
 7. Одобрение на поръчка.
 8. Доставка
 9. Промяна и отказ на поръчка
 10. Гаранция и сервиз
 11. Условия за връщане на стоката
 12. Окомплектовка
 13. Права, задължения и отговорности

ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ е интернет магазин

създаден за удобство на своите клиенти при избора на компютърна и офис техника. ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ предлага своите стоки и услуги под формата на On-line поръчки. Всеки потребител, използващ сайта приема автоматично настоящите общи условия.

On-line поръчка

е създаване на заявка за покупка на стоки или услуги предлгани от сайта. Всяка поръчка подлежи на проверка на достоверността на данните по телефон или e-mail от оператор на ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ към потребителя регистрирал поръчката. При одобрение поръчката се изпраща на посочения адрес по куриер.

Потребител

е всяко лице, посетило сайта.

Регистрация и лични данни.

Всеки потребител е свободен да направи регистрация на свой профил в сайта като попълни полетата с лични данни. Регистрацията не е задължителен елемент при създаване на поръчка, но създава много удобства при използване на сайта. ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ гарантира абсолютна конфиденциалност на личните данни на своите потребители. ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ декларира, че те ще бъдат използвани единствено за обслужване нуждите на своите клиенти и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
Личните данни, които съхраняваме ни служат за да изълним задълженията си по приемане, обработка и изпращане на поръчката до адрес на потребителя. Това са име, телефон, адрес, IP. Тези данни ще бъдат съхранявани 5 години след последната поръчка.
Всеки потребител има право да се отпише и данните му да бъдат забравени от профила на потребителя.Виж пълно описание на условията за ползване на лични данни Тук.

Създаване на поръчка

Създаването на On-line поръчка от потребителя означава, че той е съгласен да получи заявените стоки или услуги на посочен адрес. За целта е необходимо да се въведат правилно личните данни, да се изберат стоките или услугите от сайта и да се посочи начин на плащане. Личните данни могат да се въведат еднократно – при регистриране на профил на потребителя или многократно – при всяка поръчка. Цените в сайта са в лева, с включен ДДС и не включват доставката до адреса.

Одобрение на поръчка.

След регистрирана поръчка в сайта, следва разглеждането и от оператор на ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ. Проверката на достоверността на данните се осъществява по телефон или e-mail. Потребителят ще бъде известен и за подробности по наличносттите на избраните продукти, както и за времето и цената на доставката. След направената проверка на достоверността и съгласуването на подробностите на поръчката, тя се счита за одобрена.

Доставка

Флайсистем.ОРГ предоставя възможност за осъществяване на доставката чрез куриерска служба Спиди на база сключен договор за доставка на стоки между двете страни. В случаите когато потребителят има предпочитание към друга куриерска служба, ще бъде уважено неговото изискване. При предаване на стоката от ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ към куриерската служба до предаването и до потребителя, важат условията за доставка на куриерската служба. За безплатна доставка необходимите условия са поръчката да е над 100лв и куриерската служба да е Спиди.

Промяна и отказ на поръчка

Потребителят има право да промени или откаже поръчката в рамките на 1 час след нейното одобрение. Потребителят може да откаже поръчката и в случаите на:
 1. Видим дефект възникнал по време на транспорта от куриерската служба
 2. Несъответствие между поръчаната и доставената стока
 3. Несъответствие между обявената цена и цената на доставката

Гаранция и сервиз

Всички продукти закупени през сайта са с прилежаща гаранция съгласно търговската политика на фирмата производител и българското законодателство. Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба.

Всички продукти излезли от гаранционен срок могат да бъдат отсервизирани според ценовата политика на ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ. Продуктите закупени през сайта могат да бъдат предоставяни за сервиз и в оторизираните центрове на ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ в страната. За всички закупени продукти гаранцията отпада при:

 1. Следствия породени от неспазване на инструкциите за ползване на продуктите
 2. Следствия породени от неправилно подаване на захранващо напрежение или незаземени контакти
 3. Следствия породени от гръмотевици, пожар, наводнения или други природни бедствия
 4. Следствия от неправилна експлоатация на продуктите както и експлоатация във влажна, запрашена или химически активна среда
 5. Следствия породени от неправилно инсталиран софтуер или вируси
 6. Следи от удар, изтърване, счупване или други външни механични повреди, в това число и повредени букси или куплунги
 7. Следи от опити за отсервизиране на дефект от неоторизирани от ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ сервизи или лица
 8. Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива)
 9. Загуба или увреждане на гаранционната карта или платежния документ – фактура, касов бон или договор за лизинг

При повреда в рамките на гаранционния срок, стоката се транспортира до офиса на ПРОДАВАЧА или до оторизиран сервиз за сметка на клиента.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

Срокът на отстраняване на хардуерни проблеми е до 30 дни

Гаранционният срок на подменените компоненти е с гаранцията на оригиналната стока

Условия за връщане на стоката

Всеки потребител на сайта, извършил покупка на стоки или услуги може да ги върне на ПРОДАВАЧА в срок от 14 дни, считано от датата на продажбата.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от ПРОДАВАЧА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. Сумата подлежаща на възстановяване, ще бъде върната на клиента до 48 часа след получаване на върнатата стока.

При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Не подлежат на връщане:

 1. Стоки, чийто външен вид е нарушен, нарушена цялост на опаковката или не отговарят на вида, в който са получени.
 2. Стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя
 3. Продукти с предварително инсталирана операционна система, която не е възстановена до първоначалния й фабричен инсталационен вид или чийто Recovery дял е изтрит или повреден.
 4. Продукти, които са закупени с допълнителен ОЕМ софтуер, който е регистриран (например OEM Windows или Office пакет)

Окомплектовка

Всички продукти закупени през сайта се доставят в добре опакован и уплътнен кашон, подходящ за транспортиране, придружен с гаранционна карта, касов бон и фактура, ако клиента е юридическо лице.

Права, задължения и отговорности

Потребителите на сайта са длъжни да спазват общоустановени правила на общуване и комуникация. Потребителите нямат право да извършват злоумишлени действия, да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие. ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ не носи отговорност за възможни пропуски или вреди, свързани с актуалността на информацията, поддържана в сайта. Използването на информацията от сайта от страна на потребителите е на тяхна отговорност. ФЛАЙСИСТЕМ.ОРГ не носи отговорност за възможни пропуски или вреди причинени от форсмажорни обстоятелства
×